ปฎิทินฤกษ์ดี 2567

ปฎิทินวันมงคล รวมทั้งปี 2567 มีครบ วันอธิบดี วันธงชัย และวันกาลกิณี เช็ควันฤกษ์ดี มงคล ก่อนการวางแผนในการดำรงชีวิตและการวางแผนในอนาคต


ในปี 2567 หรือปีงูใหญ่ บางอาจจะมีแผนสำหรับเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆ ไม่ว่าจะวางแผนการซื้อบ้านใหม่ ออกรถใหม่ หรือการย้ายเข้าบ้านใหม่ การเช็ควันฤกษ์ดีเพื่อเอาฤกษ์ เอาชัย ตามความเชื่อของไทยเพื่อความเป็นมงคลให้กับชีวิต การเช็กวันที่ดีจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ไม่ว่าจะ วันอธิบดี วันธงชัย และวันโลกาวินาศ โดยวันดังกล่าวในปฏิทินไทยถือเป็นการดูแบบ "กาลโยค" ทางเรา "ฟ้าประทานรับจัดงานบุญ" ได้รวบรวมมาให้ลูกค้าได้เช็คก่อนการวางแผนงานต่อไป

วันอมฤตโชค - ดีสำหรับงานทั่วไปมีความราบรื่นและงานมงคลสมรส

วันธงชัย -วันเวลาที่ประกอบด้วยความสำเร็จ ชัยชนะ ศัตรูแพ้พ่าย

วันอธิบดี - วันเวลา ที่ประกอบด้วยโชค ความเป็นใหญ่ ที่อิสรภาพ เจิรญก้าวหน้า

วันมหาสิทธิโชค - เป็นวันที่ให้ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ ลงมือทำเหมาะแก่การทำบุญ เปิดบริษัทกิจการใหม่

วันฟู - วันที่ควรทำการมงคลต่างๆ เพราะเป็นวันที่มีความเชื่อว่าทำอะไรแล้วจะเฟื่องฟู บังเกิดเจริญแก่ผู้ที่กระทำ

วันสิทธิโชค - วันให้ความสำเร็จ เป็นวันโชคดี วันให้ลาภผล

ฤกษ์ดีเดือนมกราคม 2567

01 มกราคม วันสิทธิโชค

03 มกราคม วันธงชัย วันฟู

04 มกราคม วันธงชัย

06 มกราคม วันธงชัย

07 มกราคม วันมหาสิทธิโชค

08 มกราคม วันสิทธิโชค

09 มกราคม วันสิทธิโชค

10 มกราคม วันอธิบดี วันฟู

11 มกราคม วันฟู

13 มกราคม วันธงชัย วันฟู

17 มกราคม วันอธิบดี

18 มกราคม วันฟู

20 มกราคม วันธงชัย วันฟู

21 มกราคม วันมหาสิทธิโชค วันสิทธิโชค

22 มกราคม วันสิทธิโชค

23 มกราคม วันสิทธิโชค

24 มกราคม วันอธิบดี

25 มกราคม วันฟู

26 มกราคม อมตฤโชค

27 มกราคม วันธงชัย วันฟู

31 มกราคม วันอธิบดี

ปฎิทินมงคลกุมภาพันธ์-รับจัดงานบุญ

ฤกษ์ดีเดือนกุมภาพันธ์ 2567

1 กุมภาพันธ์ วันสิทธิโชค วันฟู วันมหาสิทธิโชค

2 กุมภาพันธ์ วันธงชัย

3 กุมภาพันธ์ วันธงชัย วันฟู

7 กุมภาพันธ์ วันอธิบดี

8 กุมภาพันธ์ วันอธิบดี วันฟู

10 กุมภาพันธ์ วันธงชัย

11 กุมภาพันธ์ วันฟู

12 กุมภาพันธ์ อมฤตโชค

14 กุมภาพันธ์ วันอธิบดี

16 กุมภาพันธ์ วันฟู

17 กุมภาพันธ์ วันธงชัย

18 กุมภาพันธ์ วันฟู

21 กุมภาพันธ์ วันอธิบดี

23 กุมภาพันธ์ วันฟู

24 กุมภาพันธ์ วันธงชัย วันสิทธิโชค

25 กุมภาพันธ์ วันฟู

28 กุมภาพันธ์ วันอธิบดี วันสิทธิโชค

ปฎิทินมงคลมีนาคม-รับจัดงานบุญ

ฤกษ์ดี เดือนมีนาคม 2567

1 มีนาคม วันฟู

2 มีนาคม วันธงชัย

3 มีนาคม วันธงชัย วันอมฤตโชค

6 มีนาคม วันอธิบดี

8 มีนาคม วันฟู

9 มีนาคม วันธงชัย วันอธิบดี

11 มีนาคม วันฟู

13 มีนาคม วันอธิบดี วันสิทธิโชค

16 มีนาคม วันธงชัย วันฟู

17 มีนาคม อมฤตโชค

18 มีนาคม วันฟู

20 มีนาคม วันอธิบดี วันฟู

23 มีนาคม วันธงชัย วันฟู

25 มีนาคม วันฟู

27 มีนาคม วันอธิบดี

28 มีนาคม อมฤตโชค

30 มีนาคม วันธงชัย วันฟู

ฤกษ์ดี เดือนเมษายน 2567

1 เมษายน วันธงชัย วันฟู

2 เมษายน อมฤตโชค

3 เมษายน วันอธิบดี วันมหาสิทธิโชค

6 เมษายน วันธงชัย วันฟู

7 เมษายน วันอธิบดี วันสิทธิโชค

8 เมษายน วันฟู

9 เมษายน วันฟู

10 เมษายน วันอธิบดี อมฤตโชค

13 เมษายน วันธงชัย อมฤตโชค

16 เมษายน วันฟู

18 เมษายน วันอธิบดี

19 เมษายน วันมหาสิทธิโชค

23 เมษายน วันธงชัย วันฟู

25 เมษายน วันอธิบดี

27 เมษายน วันมหาสิทธิโชค

30 เมษายน วันธงชัย วันฟู

ปฎิทินมงคลพฤษภาคม-รับจัดงานบุญ

ฤกษ์ดี เดือนพฤษภาคม 2567

2 พฤษภาคม วันอธิบดี วันมหาสิทธิโชค

3 พฤษภาคม วันสิทธิโชค

7 พฤษภาคม วันธงชัย วันมหาสิทธิโชค วันฟู

8 พฤษภาคม วันฟู

9 พฤษภาคม วันอธิบดี

10 พฤษภาคม วันธงชัย

11 พฤษภาคม วันมหาสิทธิโชค

14 พฤษภาคม วันธงชัย วันอธิบดี

15 พฤษภาคม วันฟู

16 พฤษภาคม วันอธิบดี วันมหาสิทธิโชค

17 พฤษภาคม วันสิทธิโชค

21 พฤษภาคม วันธงชัย วันมหาสิทธิโชค

22 พฤษภาคม วันฟู

23 พฤษภาคม วันอธิบดี

24 พฤษภาคม วันฟู

27 พฤษภาคม วันสิทธิโชค

28 พฤษภาคม วันธงชัย

29 พฤษภาคม วันฟู

30 พฤษภาคม วันอธิบดี

ฤกษ์ดี เดือนมิถุนายน 2567

2 มิถุนายน วันมหาสิทธิโชค

3 มิถุนายน วันสิทธิโชค

4 มิถุนายน วันธงชัย วันสิทธิโชค

5 มิถุนายน วันฟู

6 มิถุนายน วันอธิบดี

7 มิถุนายน วันอมฤตโชค

8 มิถุนายน วันฟู

9 มิถุนายน วันธงชัย

11 มิถุนายน วันธงชัย

13 มิถุนายน วันอธิบดี วันสิทธิโชค วันฟู

15 มิถุนายน วันฟู

18 มิถุนายน วันธงชัย

20 มิถุนายน วันอธิบดี วันฟู

22 มิถุนายน วันฟู

24 มิถุนายน อมฤตโชค

25 มิถุนายน วันธงชัย

27 มิถุนายน วันอธิบดี วันฟู

29 มิถุนายน วันฟู

ฤกษ์ดี เดือนกรกฎาคม 2567

2 กรกฎาคม วันธงชัย

4 กรกฎาคม วันอธิบดี วันฟู

6 กรกฎาคม วันสิทธิโชค

7 กรกฎาคม วันฟู

9 กรกฎาคม วันธงชัย

10 กรกฎาคม วันสิทธิโชค

11 กรกฎาคม วันอธิบดี

12 กรกฎาคม วันฟู

13 กรกฎาคม วันอธิบดี

14 กรกฎาคม อมฤตโชค วันฟู

16 กรกฎาคม วันธงชัย

18 กรกฎาคม วันอธิบดี

19 กรกฎาคม วันฟู

20 กรกฎาคม วันสิทธิโชค

21 กรกฎาคม วันฟู

23 กรกฎาคม วันธงชัย

24 กรกฎาคม วันสิทธิโชค

25 กรกฎาคม วันอธิบดี อมฤตโชค

26 กรกฎาคม วันฟู

28 กรกฎาคม วันฟู วอมฤตโชค

30 กรกฎาคม วันธงชัย อมฤตโชค

31 กรกฎาคม วันมหาสิทธิโชค

ปฎิทินมงคลสิงหาคม-รับจัดงานบุญ

ฤกษ์ดี เดือนสิงหาคม 2567

1 สิงหาคม วันอธิบดี

2 สิงหาคม วันฟู

4 สิงหาคม วันสิทธิโชค วันฟู

5 สิงหาคม วันฟู

6 สิงหาคม วันธงชัย

7 สิงหาคม อมฤตโชค

8 สิงหาคม วันอธิบดี วันธงชัย

10 สิงหาคม อมฤตโชค วันฟู

12 สิงหาคม วันอธิบดี

13 สิงหาคม วันธงชัย

14 สิงหาคม วันสิทธิโชค

15 สิงหาคม วันอธิบดี

16 สิงหาคม วันมหาสิทธิโชค

17 สิงหาคม วันฟู

18 สิงหาคม วันมหาสิทธิโชค

19 สิงหาคม วันฟู

20 สิงหาคม วันธงชัย

21 สิงหาคม อมฤตโชค

22 สิงหาคม วันอธิบดี

24 สิงหาคม วันมหาสิทธิโชค วันฟู

27 สิงหาคม วันธงชัย

29 สิงหาคม วันอธิบดี วันมหาสิทธิโชค

30 สิงหาคม วันสิทธิโชค

31 สิงหาคม วันฟู

ฤกษ์ดีเดือนกันยายน 2567

2 กันยายน วันฟู

3 กันยายน วันธงชัย วันมหาสิทธิโชค

5 กันยายน วันอธิบดี

6 กันยายน วันธงชัย

7 กันยายน วันสิทธิโชค

8 กันยายน วันฟู

10 กันยายน วันธงชัย วันอธิบดี

12 กันยายน วันอธิบดี วันมหาสิทธิโชค

13 กันยายน วันสิทธิโชค

15 กันยายน วันฟู

17 กันยายน วันธงชัย วันมหาสิทธิโชค

19 กันยายน วันอธิบดี

21 กันยายน วันสิทธิโชค

22 กันยายน วันฟู

24 กันยายน วันธงชัย

26 กันยายน วันอธิบดี

29 กันยายน วันมหาสิทธิโชค วันฟู

30 กันยายน วันสิทธิโชค

ฤกษ์ดีเดือนตุลาคม 2567

1 ตุลาคม วันธงชัย วันสิทธิโชค

3 ตุลาคม วันอธิบดี

4 ตุลาคม อมฤตโชค

6 ตุลาคม วันธงชัย

7 ตุลาคม วันฟู

8 ตุลาคม วันธงชัย

9 ตุลาคม วันฟู

10 ตุลาคม วันอธิบดี วันสิทธิโชค

13 ตุลาคม วันสิทธิโชค

14 ตุลาคม วันฟู

15 ตุลาคม วันธงชัย

17 ตุลาคม วันอธิบดี

18 ตุลาคม อมฤตโชค

21 ตุลาคม วันฟู อมฤตโชค

22 ตุลาคม วันธงชัย

24 ตุลาคม วันอธิบดี

28 ตุลาคม วันฟู

29 ตุลาคม วันธงชัย

30 ตุลาคม วันฟู

31 ตุลาคม วันอธิบดี

ฤกษ์ดีเดือนพฤศจิกายน 2567

1 พฤศจิกายน อมฤตโชค

4 พฤศจิกายน วันธงชัย อมฤตโชค

5 พฤศจิกายน วันธงชัย วันฟู

7 พฤศจิกายน วันอธิบดี

8 พฤศจิกายน วันอธิบดี

12 พฤศจิกายน วันธงชัย วันฟู

14 พฤศจิกายน วันอธิบดี

16 พฤศจิกายน วันสิทธิโชค

18 พฤศจิกายน อมฤตโชค

19 พฤศจิกายน วันธงชัย วันฟู

20 พฤศจิกายน วันสิทธิโชค

21 พฤศจิกายน วันอธิบดี

24 พฤศจิกายน อมฤตโชค

26 พฤศจิกายน วันธงชัย วันฟู

28 พฤศจิกายน วันอธิบดี วันฟู

30 พฤศจิกายน วันสิทธิโชค

ฤกษ์ดีเดือนธันวาคม 2567

3 ธันวาคม วันธงชัย

4 ธันวาคม วันธงชัย วันฟู

5 ธันวาคม วันอธิบดี อมฤตโชค

6 ธันวาคม วันฟู

8 ธันวาคม วันอธิบดี อมฤตโชค

10 ธันวาคม วันธงชัย อมฤตโชค

11 ธันวาคม วันมหาสิทธิโชค วันฟู

12 ธันวาคม วันอธิบดี

15 ธันวาคม วันสิทธิโชค

17 ธันวาคม วันธงชัย

19 ธันวาคม วันอธิบดี อมฤตโชค

18 ธันวาคม อมฤตโชค วันฟู

19 ธันวาคม วันอธิบดี

21 ธันวาคม อมฤตโชค

24 ธันวาคม วันธงชัย

25 ธันวาคม วันฟู

26 ธันวาคม วันอธิบดี

27 ธันวาคม วันมหาสิทธิโชค

29 ธันวาคม วันสิทธิโชค

31 ธันวาคม วันธงชัย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy